Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”

Konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”

Kształcenie praktyczne pod okiem pracodawców, zdobywanie umiejętności pożądanych na rynku pracy – tak w skrócie można podsumować projekt „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego jednym z uczestników byli uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Starachowicach.

kartka świąteczna
Szkoły ZDZ w regionie zakończyły I etap grantu "Dualny Model 3D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie"

Szkoły ZDZ w regionie zakończyły I etap grantu „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”

W trzech szkołach ZDZ w regionie świętokrzyskim zakończył się I etap realizacji grantu pn.: „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”. Uczestnicy grantu, podczas spotkań zorganizowanych przez dyrekcje w szkołach w Starachowicach, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim, mieli okazję podsumować odbyte u przedsiębiorców kształcenie praktyczne a także spotkać się ze swoimi opiekunami i podziękować im za dotychczasową współpracę.

Spotkanie w Starachowicach:

https://szkolystarachowice.zdz.kielce.pl/index.php/aktualnosci/389-innowacja-edukacyjna-nowe-mozliwosci-zawodowe-dla-uczniow-technikum-im-wojska-polskiego-w-starachowicach

Spotkanie w Kielcach:

https://szkolykielce.zdz.kielce.pl/aktualnosci-szkoly-dla-mlodziezy/506-uroczysta-debata-grant-ii-edycja.html

 

Uczniowie na targach branżowych

Szkoły i pracodawcy wspólnie na targach branżowych

Po raz kolejny (po październikowych Targach Seniora) uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami, u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się na targach branżowych w Targach Kielce w dniach 30 listopada – 1 grudnia.

Informacja o zmianie siedziby Biura Projektu

Informacja o zmianie siedziby Biura Projektu

Informujemy, że uległ zmianie adres Oddziału Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który pełni funkcję Lidera projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Nowy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, parter

pokój 20b – tel. (41) 342-14-59

pokój 24 – tel. 342-18-98

pokój 25 – tel. 342-14-20

Zdjęcie z napisem Kurs pedagogiczny

Ruszyła II edycja kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców

Dnia 14 września br. ruszyła II edycja kursów pedagogicznych zorganizowanych dla 45 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w nowych grantach przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego trzem instytucjom z regionu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane
w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowym.

Zajęcia odbywają się w podziale na 3 grupy szkoleniowe według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 48 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Harmonogram Gr I Kielce

Harmonogram Gr II Kielce

Harmonogram Gr III Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/9/2019/IMK

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/9/2019/IMK

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020