Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem, Grantobiorców realizujących granty w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” prosi się o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Grantodawcą i załatwianie wszystkich bieżących spraw dotyczących raportowania, aneksowania umów itp. drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Zdjęcie wszystkich uczestników Targów ENEX

Uczniowie z kieleckiego Informatyka na Targach ENEX

W dniach 26-27 lutego uczniowie z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach – kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z firmą Eko Energia uczestniczyli
w XVIII Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX.

Festiwal Gamingu

Młodzi informatycy z Regionu wzięli udział w Festiwalu Gamingu oraz eSportu na targach DreamHack w Lipsku

Kilkudniowy wyjazd pełen emocjonujących wrażeń do Lipska w Niemczech na jedno z największych organizowanych wydarzeń gamingowych czekał na uczniów z Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego i Kielc, którzy wzięli udział w grancie pod nazwą „Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk” realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Chociaż e-sport w Polsce prężnie rozwija się dopiero od kilku lat to jego potencjał jest ogromny. Potwierdzają to uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie, którzy przez dwa dni przyglądali się grze najlepszych na świecie drużyn. A to, że e-sport kryje w sobie potencjał i przyciąga nowe gamingowe talenty w szeregi potwierdza opiekun szkolnej e-sportowej drużyny RUSH TEAM, która działa przy Szkołach ZDZ w Opatowie i na swoim koncie posiada już kilka sporych e-sportowych sukcesów.

Jakub Janaszek, asystent merytoryczny w klasie e-sportowej ZDZ Opatów przyznaje, że choć ta dziedzina zmaga się jeszcze z wieloma społecznymi stereotypami to posiada również wiele pozytywnych stron.

Uczniowie w ramach swojej zagranicznej wizyty w Lipsku oprócz zwiedzania hal wystawienniczych najpopularniejszych marek dla graczy, mieli również okazję porozmawiać z zawodowym graczem, który ze swoją drużyną, podczas całego wydarzenia, zacięcie rywalizował o 100 tys. dolarów. Jak przyznaje tuż przed rozpoczęciem swojej gry Paweł „DYCHA” Dycha, e-sportowe rozgrywki nie należą do łatwych, ale uczą zdrowej rywalizacji i zespołowej współpracy. Podczas spotkania z e-sportowym zawodnikiem uczniowie nie rozmawiali jedynie o emocjach mu towarzyszących, ale również o ważnych przygotowaniach do zawodów, które trwają nawet kilka tygodni. Po kilkudniowej wizycie studyjnej w Lipsku opatowscy zawodnicy z drużyny RUSH TEAM już zaczęli przygotowania do zawodów, które zostaną zorganizowane w murach ZDZ w Opatowie w marcu.


W wyjeździe studyjnym do Lipska oprócz  uczniów Szkół Zakładu Doskonalenia  Zawodowego udział wzięli również pracodawcy zaangażowani w realizację grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – JPD DLA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK”. Program grantowy został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Link do filmu z wyjazdu edukacyjnego:

https://youtu.be/G3G3YYJLm0w

Link do materiału z wyjazdu przygotowany przez firmę TOP CREATIVE Sp. z o.o. , przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie:

https://www.sandomierztv.pl/wiadomosci/611,uczniowie-ze-szkoly-zdz-w-opatowie-na-targach-e-sportowych-w-niemieckim-lipsku

 

 

 

Konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”

Konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”

Kształcenie praktyczne pod okiem pracodawców, zdobywanie umiejętności pożądanych na rynku pracy – tak w skrócie można podsumować projekt „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego jednym z uczestników byli uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Starachowicach.

kartka świąteczna
Szkoły ZDZ w regionie zakończyły I etap grantu "Dualny Model 3D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie"

Szkoły ZDZ w regionie zakończyły I etap grantu „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”

W trzech szkołach ZDZ w regionie świętokrzyskim zakończył się I etap realizacji grantu pn.: „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”. Uczestnicy grantu, podczas spotkań zorganizowanych przez dyrekcje w szkołach w Starachowicach, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim, mieli okazję podsumować odbyte u przedsiębiorców kształcenie praktyczne a także spotkać się ze swoimi opiekunami i podziękować im za dotychczasową współpracę.

Spotkanie w Starachowicach:

https://szkolystarachowice.zdz.kielce.pl/index.php/aktualnosci/389-innowacja-edukacyjna-nowe-mozliwosci-zawodowe-dla-uczniow-technikum-im-wojska-polskiego-w-starachowicach

Spotkanie w Kielcach:

https://szkolykielce.zdz.kielce.pl/aktualnosci-szkoly-dla-mlodziezy/506-uroczysta-debata-grant-ii-edycja.html

 

Uczniowie na targach branżowych

Szkoły i pracodawcy wspólnie na targach branżowych

Po raz kolejny (po październikowych Targach Seniora) uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami, u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się na targach branżowych w Targach Kielce w dniach 30 listopada – 1 grudnia.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020