Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

IV posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 26 maja br., odbyło się kolejne, ostatnie już posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, grantobiorcy, przedsiębiorcy oraz Lidera Projektu – UMWŚ.

dokumentacja fotograficzna z targów

Szkoły i pracodawcy na targach branżowych

Uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się w Targach Kielce w dniach 22 – 24 września 2020 r. 

KOMUNIKAT

W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem, Grantobiorców realizujących granty w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” prosi się o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Grantodawcą i załatwianie wszystkich bieżących spraw dotyczących raportowania, aneksowania umów itp. drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020