Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Zdjęcie obrazujące uczestników Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 23 marca 2018r. w Sali konferencyjnej w Hotelu Best Western w Kielcach odbyło się spotkanie  Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego powołanego w ramach projektu grantowego pn. Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji Grantobiorców

Dotyczy projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uwaga: Zmiana terminu składania aplikacji!
Termin składania aplikacji: od 30 listopada 2017 r. do 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020