Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uczniowie z kieleckiego Informatyka na Targach ENEX

W dniach 26-27 lutego uczniowie z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach – kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z firmą Eko Energia uczestniczyli
w XVIII Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX.

Dzięki współpracy z firmą w której odbywają zajęcia praktyczne w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojej szkoły na stoisku firmowym Eko Energii, zapoznać się z bogatą ofertą prezentowanych podczas targów urządzeń i produktów z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wziąć udział w licznych warsztatach i konferencjach towarzyszących imprezie.

Uczniowie na targach ENEX targi ENEX  Hala targowa ENEX Stoisko na targach ENEX Stoisko na targach ENEX Wszysscy uczniowie uczestniczący w targach ENEX

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020