Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkoły i pracodawcy wspólnie na targach branżowych

Po raz kolejny (po październikowych Targach Seniora) uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami, u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się na targach branżowych w Targach Kielce w dniach 30 listopada – 1 grudnia.   

Tym razem był to udział w trzech imprezach targowych: II Salonie Produktów Ekologicznych ECO-STYLE, IV Międzynarodowych Targach Zdrowia i Urody oraz XI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL.

Na stoiskach promocyjnych prezentowały się szkoły:

  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza
  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z Kielc
  • Niepubliczne Technikum ZDZ w Kielcach
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ze Starachowic

oraz hotele:

  • Bristol Art&Medical Spa z Buska Zdroju
  • Ameliówka z Mąchocic
  • Binkowski z Kielc
  • Senator i Europa ze Starachowic

Koszt wynajęcia i wyposażenia stoisk targowych został pokryty ze środków projektu przez Lidera – Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020