Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkoły i pracodawcy wspólnie na targach branżowych

Po raz kolejny (po październikowych Targach Seniora) uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami, u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się na targach branżowych w Targach Kielce w dniach 30 listopada – 1 grudnia.Uczniowie uczestniczący w targach  Uczestnicy targów Uczniowie uczestniczący w targach Uczestnicy targów Hala targowa Hala targowa  Prezentacja na targach Stoisko na targach Stoisko na targach Stoisko na targach Stoisko na targach Stoisko na targach branżowych Stoisko na targach Stoisko na targach

Tym razem był to udział w trzech imprezach targowych: II Salonie Produktów Ekologicznych ECO-STYLE, IV Międzynarodowych Targach Zdrowia i Urody oraz XI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL.

Na stoiskach promocyjnych prezentowały się szkoły:

  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza
  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z Kielc
  • Niepubliczne Technikum ZDZ w Kielcach
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ze Starachowic

oraz hotele:

  • Bristol Art&Medical Spa z Buska Zdroju
  • Ameliówka z Mąchocic
  • Binkowski z Kielc
  • Senator i Europa ze Starachowic

Koszt wynajęcia i wyposażenia stoisk targowych został pokryty ze środków projektu przez Lidera – Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020