Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 2/9/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/9/2019/IMK

 

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

III posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

W dniu 4 września br. w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyło się III Posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Rusza konkurs „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

Zapraszamy szkoły i uczniów uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” do udziału w konkursie „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów w trakcie kształcenia praktycznego u pracodawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób)

 

w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w środę 3 lipca podpisali umowy o powierzenie grantów z trzema podmiotami w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ostateczna Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji – II nabór

Ostateczna Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Ostateczna lista rankingowa II nabór

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji – II nabór

Lista rankingowa Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny warunków formalnych i merytorycznych przez niezależnych Ekspertów zewnętrznych oraz negocjacjach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zatwierdził listę rankingową Specyfikacji Innowacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II Naboru Grantobiorców

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

 

zapytanie ofertowe _Wybór ekspertów_ll Nabór grantów_20022019_093905

Załącznik nr 1 _ do zapytania ofertowego_ Wybór ekspertów_II Nabór

Załacznik Nr 2 – Formularz potwierdzający doświadczenie Eksperta – EKSPERCI OCENA GRANTÓW

informacja o wyborze oferty

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020