Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualności

Zdjęcie z napisem Kurs pedagogiczny

Ruszyła II edycja kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców

Dnia 14 września br. ruszyła II edycja kursów pedagogicznych zorganizowanych dla 45 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w nowych grantach przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego trzem instytucjom z regionu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane
w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowym.

Zajęcia odbywają się w podziale na 3 grupy szkoleniowe według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 48 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Harmonogram Gr I Kielce

Harmonogram Gr II Kielce

Harmonogram Gr III Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/9/2019/IMK

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/9/2019/IMK

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 2/9/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/9/2019/IMK

 

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

III posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

W dniu 4 września br. w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyło się III Posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Rusza konkurs „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

Zapraszamy szkoły i uczniów uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” do udziału w konkursie „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów w trakcie kształcenia praktycznego u pracodawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób)

 

w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w środę 3 lipca podpisali umowy o powierzenie grantów z trzema podmiotami w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020