Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontakt

Lider projektu:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Departament Inwestycji i Rozwoju,

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

ul. Sienkiewicza 63, 25-001 Kielce

Tel. (41) 395 13 36

Tel. (41) 395 13 37

Tel. (41) 395 12 73,

Tel. (41) 395 12 70

Tel. (41) 395 12 71,

Tel. (41) 395 14 57

e-mail: innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl

Partner projektu

Berufsförderungsinstitut Burgenland – Instytut szkolenia zawodowego (BFI)

Formularz kontaktowy

  Lider projektu

  Województwo Świętokrzyskie
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  ul. Sienkiewicza 63
  25-002 Kielce
  Partner projektu

  BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
  Grazer Straße 86
  A-7400 Oberwart
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020