Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontakt

Lider projektu:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63, 25-001 Kielce

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (parter, pok. 20b, 24, 25)

tel. (41) 342-14-59

tel. (041) 342 18 98

tel. (041) 342 14 20

e-mail: innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl

Partner projektu

Berufsförderungsinstitut Burgenland – Instytut szkolenia zawodowego (BFI)

Formularz kontaktowy

  Lider projektu

  Województwo Świętokrzyskie
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  ul. Sienkiewicza 63
  25-002 Kielce
  Partner projektu

  BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
  Grazer Straße 86
  A-7400 Oberwart
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020