Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

KOMUNIKAT

W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem, Grantobiorców realizujących granty w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” prosi się o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Grantodawcą i załatwianie wszystkich bieżących spraw dotyczących raportowania, aneksowania umów itp. drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020