Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”

Kształcenie praktyczne pod okiem pracodawców, zdobywanie umiejętności pożądanych na rynku pracy – tak w skrócie można podsumować projekt „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego jednym z uczestników byli uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Starachowicach.

14 przyszłych budowlańców z Zespołu Szkół nr 2 oraz 15 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 kształcących się na kierunku technik żywienia  i usług gastronomicznych uczestniczyło w projekcie, którego głównym założeniem była praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy.

W ramach starachowickiego projektu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” przez trzy semestry 40 proc. godzin kształcenia zawodowego odbywała się u pracodawców, zaś 10 proc. w Centrum Kształcenia Zawodowego. Przyszli gastronomicy rozwijali swoje umiejętności w starachowickich hotelach – „Senator” i „Europa”, zaś budowlańcy zdobywali doświadczenie w dwóch firmach – Biuro Obsługi Inwestycji  oraz Demax. Taka forma kształcenia daje możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami, umożliwia kontakt ucznia z potencjalnym pracodawcą oraz zdobycie przez niego umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Projekt „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe” odwołuje się do najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia dualnego, czyli takiego, w którym szkoła i firma dzielą między sobą obowiązki związane z edukacją uczniów. System ten ułatwia bezpośrednie powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, a co za tym idzie kształcenie młodzieży pod jego potrzeby.

Takie spojrzenie na edukację chwalą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, którzy wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt. Jej gościem była min. poseł Agata Wojtyszek. Warto podkreślić, że wstępny sprawdzian skuteczności projektu młodzież ze Starachowic ma już za sobą. Po pierwszych egzaminach praktycznych zdawalność wyniosła 100 proc., wysoki był również próg punktowy (min. 90 punktów). Nie bez znaczenia są także korzyści dla uczestniczących w projekcie pracodawców, zyskujących wykwalifikowanych pracowników, którzy już na etapie kształcenia ukierunkowywani są pod potrzeby konkretnego zakładu pracy.

W projekcie „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe” uczestniczy dziesięciu grantobiorców. Współfinansowany jest on przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

Zdjęcie: Konferencja podsumowująca Grant CKZ Starachowice

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020