Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkoły ZDZ w regionie zakończyły I etap grantu „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”

W trzech szkołach ZDZ w regionie świętokrzyskim zakończył się I etap realizacji grantu pn.: „Dualny Model 3D – Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”. Uczestnicy grantu, podczas spotkań zorganizowanych przez dyrekcje w szkołach w Starachowicach, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim, mieli okazję podsumować odbyte u przedsiębiorców kształcenie praktyczne a także spotkać się ze swoimi opiekunami i podziękować im za dotychczasową współpracę.

Spotkanie w Starachowicach:

https://szkolystarachowice.zdz.kielce.pl/index.php/aktualnosci/389-innowacja-edukacyjna-nowe-mozliwosci-zawodowe-dla-uczniow-technikum-im-wojska-polskiego-w-starachowicach

Spotkanie w Kielcach:

https://szkolykielce.zdz.kielce.pl/aktualnosci-szkoly-dla-mlodziezy/506-uroczysta-debata-grant-ii-edycja.html

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020