Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokumenty

II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

 

W dniu 1 marca br., w Sali konferencyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach, odbyło się  kolejne posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców,  realizujących granty, przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach pilotażowego projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020