Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o wynikach oceny prac w II etapie konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

Informacja o wynikach oceny prac w II etapie konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji

 W dniu 2 marca 2020 r. Kapituła Konkursowa dokonała oceny prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu “Zawodowi Mistrzowie Innowacji”.

Informacja o wyniku_II etap.docx

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020