Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na realizację filmu edukacyjno-instruktażowego

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na realizację filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9004

zapytani ofertowe na film instruktazowy__2_30092020

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020