Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkoły i pracodawcy na targach branżowych

Uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wspólnie z pracodawcami u których odbywają zajęcia praktyczne, zaprezentowali się w Targach Kielce w dniach 22 – 24 września 2020 r. 

Tym razem uczniowie z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach (kierunek: technik informatyk) wspólnie z firmą ITEL-Netrix wzięli udział w Targach Elektroniki i Automatyki TEiA, a uczniowie z Zespołu Szkół w Ożarowie (kierunek: technik mechatronik) wspólnie z firmą BROLAM z Bodzechowa uczestniczyli w Salonie Robotyki Przemysłowej STOM-Robotics.

Koszt wynajęcia i wyposażenia stoisk targowych został pokryty ze środków projektu przez Lidera – Urząd Marszałkowski w Kielcach

.dokumentacja fotograficzna z targów

Hala targowa

dokumentacja zdjęciowa z targów

Uczestnicy Salonu Robotyki Przemysłowej STOM-Robotics. 22-24.09.2020 w Kielcach

dokumentacja zdjęciowa z targów

Stoisko targowe

dokumentacja zdjęciowa z targów

dokumentacja zdjęciowa z targów

Hala targowa

dokumentacja zdjęciowa z targów

Hala targowa

dokumentacja zdjęciowa z targów

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020