Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Film edukacyjno-instruktażowy upowszechniający INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w edukacji zawodowej

Zapraszamy do oglądania filmu edukacyjno-instruktażowego upowszechniającego, wypracowany w ramach realizacji grantów, Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego:
https://youtu.be/Fv_PKxfa5FQ

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020