Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

 

W dniu 1 marca br., w Sali konferencyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach, odbyło się  kolejne posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców,  realizujących granty, przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach pilotażowego projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, przedstawione zostały informacje o bieżących i planowanych w ramach projektu działaniach. Grantobiorcy zostali poinformowani również o szczegółach dotyczących możliwości aplikowania w II Naborze Grantobiorców w ramach projektu, który ogłoszony został 18 lutego br.

Następnym punktem spotkania były wystąpienia przedstawicieli wszystkich Grantobiorców, którzy podczas swoich prezentacji zapoznali uczestników ze stopniem zaawansowania prac przy realizacji grantów oraz zwrócili uwagę na problemy jakie pojawiły się w trakcie kolejnych etapów działań. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat korzystania z dostępnych  form wsparcia w zakresie specjalistycznego doradztwa edukacyjnego, przeprowadzonych kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców realizujących u siebie kształcenie praktyczne oraz możliwościach upowszechniania wdrażanych Modeli Kształcenia. Ostatnim punktem spotkania były indywidualne konsultacje z Animatorami ds. grantów, podczas których każdy
z Grantobiorców przedstawił szczegółowo zagadnienia, które stwarzają im największe problemy przy bieżącej realizacji zadań i otrzymał wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

 

Spotkanie miało  na celu pozyskanie informacji, wiedzy i wzajemnego wsparcia merytorycznego przy realizacji grantów przyznanych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców II posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020