Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów

Harmonogramy zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów

I Harmonogram zajęć z uczniami CKP Starachowice

II Harmonogram zajęć z uczniami CKP Starachowice

III Harmonogram zajęć z uczniami CKP Starachowice

IV Harmonogram zajęć z uczniami CKP Starachowice

V Harmonogram zajęć z uczniami CKP Starachowice

I Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

II Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

III Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

IV Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

V Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

VI Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

VII Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

VIII Harmonogram zajęć- Stowarzyszenie Forum Pracodawców

IX Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

X Harmonogram zajęć Stowarzyszenie Forum Pracodawców

I Harmonogram zajęć z uczniami ŚZPPL

II Harmonogram zajęć ŚZPPL

III Harmonogram zajęć z uczniów ŚZPPL

IV Harmonogram zajęć z uczniami ŚZPPL

V Harmonogram zajęśc z uczniami ŚZPPL

VI Harmonogram zajęć z uczniami – ŚZPPL

I Harmonogram zajęć z uczniami – Końskie

I Harmonogram zajęć z uczniami – Ożarów

II Harmonogram zajęć z uczniami – Ożarów

III Harmonogram zajęć z uczniami – Ożarów

I Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

II Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

III Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

IV Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

V Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

VI Harmonogram zajęć z uczniami – Starostwo Powiatowe

VII Harmonogram zajęć z uczniami Starostwo Powiatowe

I Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

II Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

III Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

IV Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

V Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

VI Harmonogram zajęć z uczniami Zakład Doskonalenia Zawodowego

VII Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego

VIII Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego

VIII Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego – korekta

IX Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego

X Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego

XI Harmonogram zajęć z uczniami zakład Doskonalenia Zawodowego

 

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020