Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób) w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8/2019/IMK

dotyczące świadczenia usług transportowych (przewóz osób)

 

w ramach projektu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Zapytanie ofertowe ARR

Oferta wzór

Unieważnienie postępowania

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020