Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego kształcenia praktycznego w miejscu pracy w województwie świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego kształcenia praktycznego w miejscu pracy w województwie świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6728-zapytanie-ofertowe-na-usluge-polegajaca-na-zebraniu-materialow-opracowaniu-merytorycznym-opracowaniu-redakcyjnym-i-graficznym-korekcie-jezykowej-jednego-artykulu-branzowego-dotyczacego-ksztalcenia-praktycznego-w-miejscu-pracy-w-wojewodztwie-swietokrzyskim.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020