Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 40 osób uczestniczących w spotkaniach grantowych organizowanych w 5 powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 40 osób uczestniczących w spotkaniach grantowych organizowanych w 5 powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego w określonym terminie oraz wszelkie czynności związane z przygotowaniem, podaniem poczęstunku oraz uprzątnięciem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części.

Link do zapytania ofertowego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6939-zapytanie-ofertowe-dotyczace-swiadczenie-uslugi-cateringowej-polegajacej-na-przygotowaniu-i-dostarczeniu-poczestunku-dla-40-osob-uczestniczacych-w-spotkaniach-grantowych-organizowanych-w-5-powiatach-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-ramach-projektu-innowacyj.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020