Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przygotowanie spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia praktycznego. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia praktycznego. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6711-zapytanie-ofertowe-dotyczace-przygotowania-spotkania-komitetu-sterujacego-ds-rozwoju-ksztalcenia-praktycznego.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020