Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych dla pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, w celu nabycia przez nich kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowanych w ramach projektu pn. ,,Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Link do Zapytania ofertowego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6491-zapytanie-ofertowe-ktorego-przedmiotem-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-grupowych-kursow-pedagogicznych-dla-pracownikow-przedsiebiorstw-z-terenu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-celu-nabycia-przez-nich-kompetencji-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-org.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020