Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego w formie ustnej z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski podczas siedmiu dwudniowych konsultacji warsztatowych, z udziałem austriackich ekspertów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego w formie ustnej z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski podczas siedmiu dwudniowych konsultacji warsztatowych, z udziałem austriackich ekspertów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Link do zapytania:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6557-zapytanie-ofertowe-ktorego-przedmiotem-jest-wykonanie-uslugi-tlumaczenia-konsekutywnego-w-formie-ustnej-z-jezyka-polskiego-na-jezyk-niemiecki-oraz-z-jezyka-niemieckiego-na-jezyk-polski-podczas-siedmiu-dwudniowych-konsultacji-warsztatowych-z-udzialem-austr.html

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020