Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 20 osób uczestniczących w spotkaniu platformy współpracy grantobiorców organizowanym w ramach projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 20 osób uczestniczących w spotkaniu platformy współpracy grantobiorców organizowanym w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do zapytania:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6596-zapytanie-ofertowe-dotyczace-swiadczenia-uslugi-cateringowej-polegajacej-na-przygotowaniu-i-dostarczeniu-poczestunku-dla-20-osob-uczestniczacych-w-spotkaniu-platformy-wspolpracy-grantobiorcow-organizowanym-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozli.html

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020