Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II Naboru Grantobiorców

Zapytanie ofertowe na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

 

zapytanie ofertowe _Wybór ekspertów_ll Nabór grantów_20022019_093905

Załącznik nr 1 _ do zapytania ofertowego_ Wybór ekspertów_II Nabór

Załacznik Nr 2 – Formularz potwierdzający doświadczenie Eksperta – EKSPERCI OCENA GRANTÓW

informacja o wyborze oferty

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020