Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zamówienie społeczne poniżej 750 000 euro na organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla 390 uczniów i uczennic z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do Zamówienia społecznego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/684-zamowienia-spoleczne-ponizej-750-000-euro/6541-przedmiotem-zamowienia-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-indywidualnych-zajec-z-doradztwa-zawodowego-dla-390-uczniow-i-uczennic-z-wojewodztwa-swietokrzyskiego-uczestniczacych-w-projekcie-pn-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-w-ramach-programu-.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020