Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 3. Partnerska wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do kształcenia zawodowego

I. Organizacja wizyty dla 10 os. w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnego podejścia do kształcenia

  • W dniach 5-8 czerwca br. odbyła się misja wyjazdowa do Austrii, w której udział wzięli Grantobiorcy w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” reprezentujący środowiska szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, NGO oraz administracji i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości z regionu świętokrzyskiego.

https://www.swietokrzyskie.pro/austriacki-system-szkolnictwa-zawodowego-przykladem-dla-swietokrzyskiego/

II. Organizacja konsultacji warsztatowych z grantobiorcami ekspertami

  •  dniach 22 – 25 października 2018 r. odbył się cykl spotkań Grantobiorców z partnerem oraz ekspertem austriackim w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu powiatu koneckiego i kieleckiego

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/o-innowacjach-w-szkolnictwie-zawodowym-z-austriackimi-ekspertami/

  • W dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców  z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/o-innowacjach-w-szkolnictwie-zawodowym-z-austriackimi-ekspertami-2/

  • W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim, Kielcach i Busku Zdroju

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/zakonczyl-sie-cykl-konsultacji-warsztatowych-z-partnerem-ausriackim/

http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/17619,innowacyjna-edukacja-w-lokalnatv

 

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020