Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 2. Realizacja grantów – testowanie i wdrożenie innowacyjnego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

I. Zawarcie umów z Grantobiorcami, którzy realizować będą zadania mające na celu zwiększenie liczby godzin kształcenia praktycznego u pracodawcy do min. 40%:

  • 24 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Adam Jarubas podpisał z Grantobiorcami z regionu świętokrzyskiego Umowy o powierzenie grantów na prawie 9 mln złotych:

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/27108-prawie-9-milionow-zlotych-na-szkolenie-zawodowe-w-regionie.html

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/umowy-o-powierzenie-grantow-podpisane/

II.  Kursy pedagogiczne dla przedsiębiorców

Do końca marca 2019 roku, 55 pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, weźmie udział w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowych w ramach grantów przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego siedmiu instytucjom z regionu.

Zajęcia odbywają się w podziale na 4 grupy szkoleniowych według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 80 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020