Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowy z nowymi grantobiorcami podpisane!

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik w środę 3 lipca podpisali umowy o powierzenie grantów z trzema podmiotami w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Nowi uczestnicy projektu zostali wyłonieni w ramach ogłoszonego drugiego, uzupełniającego naboru grantów. Ze strony grantobiorców umowy podpisali: Magdalena Gdowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Ryszard Nosowicz – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ze Starachowic oraz Zbigniew Ciupiński – dyrektor Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach.

Dzięki podpisanym nowym umowom od września roku szkolnego 2019/2020 w ścisłej współpracy z 40 pracodawcami ponad 200 uczniów z 8 szkół będzie odbywać zajęcia praktyczne oraz podnosić swoje kwalifikacje w firmach z regionu świętokrzyskiego dzięki projektowi dofinansowanemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od tej chwili w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach 10 grantów bierze udział ponad 500 uczniów z 19 szkół technicznych.

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

Podpisanie umów z nowymi Grantobiorcami

 

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020