Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowy o powierzenie grantów podpisane !

W czwartek 24 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,      Marszałek Adam Jarubas podpisał z Grantobiorcami z regionu świętokrzyskiego Umowy o powierzenie grantów na prawie 9 mln złotych.

Dziś  podpisujemy bardzo ważne dla regionu Porozumienia o realizacji jednego z najciekawszych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, który wspiera szkolnictwo zawodowe – zaznaczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

– Podpisujemy umowy na siedem konsorcjów – siedem projektów praktycznej nauki zawodu, wspólnie łączymy siły jako: administracja publiczna, samorząd wojewódzki i powiatowy, organizacje wspierające i zrzeszające pracodawców, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz organizacje pozarządowe – mówił  Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ. – Dwa lata zajęły nam rozmowy z Komisją Europejską, żeby otrzymać ten pilotaż, obecnie jedyny taki w Unii Europejskiej. W ramach projektu minimum 40 procent godzin nauki  zostanie przeniesione ze szkół do pracodawców.  To jest bardzo odpowiedzialny proces, bo pracodawcy stają się nauczycielami, a uczniowie będą się uczyć w innym systemie. Chcemy, by można było powiedzieć, że Świętokrzyskie ma dobre kadry dla gospodarki i ma atuty – podkreślił dyrektor Orawiec.

Do Oddziału Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 8 specyfikacji innowacji, podlegających ocenie warunków formalnych, z których 7 zostało pozytywnie ocenionych. Grantobiorców podzielono na 3 grupy, w zależności od charakteru działalności, jak również w celu wyłonienia jak najbardziej zróżnicowanych modeli kształcenia. Pierwszą grupą są szkoły i jednostki samorządu terytorialnego, drugą – centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, a trzecią – organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe.

W realizację projektu zaangażowanych zostało 17 szkół, a wsparciem objętych będzie 390 uczniów. Innowacyjne modele na kwotę 8 904 684 zł wdrażane będą w 50 przedsiębiorstwach.

Wśród podpisujących umowę było Starostwo Powiatowe w Kielcach, które przygotowało projekt oferujący uczniom innowacyjny model kształcenia. Przedsiębiorcami, którzy umożliwią im rozwój zawodowy w ramach działania będą: Defro, hotele: Best Western, Tęczowy Młyn, Binkowski, Uroczysko, a także PUH Car–Bud, PUH AutoDiag, Kia Auto Centrum, Solo Kielce, PZM Kielce-Salon Fiat i PPUH Tawol.

– Podpisując umowę na projekt umożliwiający 98 uczniom z trzech szkół powiatu kieleckiego – w Łopusznie, Chęcinach i Chmielniku – dajemy im szansę na kształcenie praktyczne i zdobywanie doświadczeń u 11 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnego rodzaju branżach – mówił Michał Godowski, starosta kielecki. – Nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna dla uczniów poprzez dostęp do branż: mechanicznej, turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i  przemysłu piekarniczego. Oferujemy bardzo różnorodny warsztat i szerokie możliwości wyboru spośród uznanych i działających od wielu lat na naszym rynku przedsiębiorstw, sprawdzonych partnerów.

W pierwszej grupie znalazł się też  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, który  oferuje naukę 40 uczniom za pośrednictwem firm: Brolam Sp. z o.o., Paweł Jopek STARNET, F.U. Leomar Marcin Królikowski, Bitnet Sp. z o.o., Netradus Polska Sp. z o.o. (Hotel Miodowy Młyn) Firma PIT-Stop, Kuczyński Firma Wielobranżowa, warsztaty samochodowe. Natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich model kształcenia dualnego  zapewni 26 uczniom w:  FHU HYDRO BUD MATEUSZ STYŚ,  F.U.H Instal Gaz Józef Banasik, FHU Roman Wróbel, PW MAGRA s.c. Marek Szczepanik Włodzimierz Synowiec.

W ramach drugiej grupy grantobiorców Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach umożliwi kształcenie 29 uczniom w  środowisku pracy firmy Demax, Biura Obsługi Inwestycji oraz  hotelach: Senator i  Europa.

Beneficjenci trzeciej grupy, w tym Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach, oferuje kształcenie praktyczne 68 uczniom w hotelach Bristol Busko, Odyssey Hotel, Binkowski Resort i Willa Hueta. Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach kształcić będzie  61 uczniów w: Mesko S.A., ZME ZAMEL, PKP, Fabecie S.A., firmie Pro-Agro, EkoEnergii i firmie I –TEL. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach innowacyjny model kształcenia dla 68 uczniów realizował będzie w firmach: Complex Computers, Prokomp, ITech oraz Radio Ostrowiec.

– Silny sektor szkolnictwa zawodowego bardzo mocno zanurzony jest w dobrych relacjach z pracodawcami i może być jednym z najistotniejszym czynników przeciwdziałających depopulacji. Świętokrzyskie zmaga się z problemem migracji, głównie za pracą. Myślę, że jakość szkolnictwa zawodowego i edukacji wyższej, dobry klimat dla rodziny, mogą być odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi dziś województwo – podkreślił marszałek Adam Jarubas.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli Michał Godowski, starosta kielecki oraz wicestarosta Zenon Janus, Małgorzata Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Anna Kaczor-Małecka, dyrektor Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ireneusz Janik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców wraz z Tadeuszem Jóźwikiem, Skarbnikiem Zarządu oraz Joanna Ząbek, Członek Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/27108-prawie-9-milionow-zlotych-na-szkolenie-zawodowe-w-regionie.html

Podpisanie umów z Grantobiorcami Podpisanie umów z Grantobiorcami Podpisanie umów z Grantobiorcami Podpisanie umów z Grantobiorcami    Podpisanie umów z Grantobiorcami Podpisanie umów z Grantobiorcami Podpisanie umów na realizację grantów Podpisanie umów na realizację grantów 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020