Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spotkanie platformy współpracy grantobiorców

W dniu 9 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się  posiedzenie platformy współpracy grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

 

Spotkanie rozpoczął Starosta Kielecki Michał Godowski, a moderował Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o bieżących i planowanych w ramach projektu działaniach.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia grantobiorców, którzy przedstawili stopień zaawansowania prac przy realizacji grantów oraz ewentualne problemy jakie się pojawiły w trakcie realizacji.

Michał Molenda omówił szczegółowo zakres zaawansowania realizacji grantu Starostwa Powiatowego pn. „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego
w Powiecie Kieleckim”, Dyrektor Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Anna Kaczor Małecka podczas swojej prezentacji zwróciła uwagę na szczególną współpracę uczniów, pracodawców i szkół podczas realizacji grantu pn. „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”. W dyskusji kolejno głos zabrała Dorota Lenart wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Magdalena Fudala Dyrektor Stowarzyszenia „Forum Pracodawców”, Beata Jakubowska Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich, Justyna Szafraniec z Zespołu Szkół im,. Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie oraz Monika Skowron z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Spotkanie miało  na celu pozyskanie informacji, wiedzy i wzajemnego wsparcia merytorycznego przy realizacji grantów przyznanych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorcówSpotkanie platformy współpracy grantobiorców

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020