Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ruszyła II edycja kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców

Dnia 14 września br. ruszyła II edycja kursów pedagogicznych zorganizowanych dla 45 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w nowych grantach przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego trzem instytucjom z regionu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane
w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowym.

Zajęcia odbywają się w podziale na 3 grupy szkoleniowe według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 48 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Harmonogram Gr I Kielce

Harmonogram Gr II Kielce

Harmonogram Gr III Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

 

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020