Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rusza konkurs „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

Zapraszamy szkoły i uczniów uczestniczących w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” do udziału w konkursie „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów w trakcie kształcenia praktycznego u pracodawcy.

Przedmiotem Konkursu jest zespołowe (max. 3-osobowe zespoły pod opieką nauczyciela/instruktora) zaplanowanie, przygotowanie i zaprezentowanie pracy konkursowej, w której uczniowie opracują i przedstawią własny pomysł na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w branży związanej z kierunkiem kształcenia, we współpracy z pracodawcą, u którego są realizowane zajęcia praktyczne w ramach projektu.

Termin zgłaszania udziału w konkursie: do 31 października 2019 r.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy zgłoszeniowych.

Warunki i zasady udziału w konkursie są zawarte w „Regulaminie konkursu”.

Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej projektu http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl

Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – Lider projektu

Do pobrania

Regulamin.doc

Formularz zgłoszeniowy

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020