Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO, którego przedmiotem jest: wykonanie oraz dostawa materiałów upowszechniających projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO, którego przedmiotem jest: wykonanie oraz dostawa materiałów upowszechniających projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

http://bip.sejmik.kielce.pl/499-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-prawo-zamowien-publicznych/6707-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-ponizej-221-000-euro-ktorego-przedmiotem-jest-wykonanie-oraz-dostawa-materialow-upowszechniajacych-projekt-pn-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020