Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

W dniach 22 – 25 października 2018 r. odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz ekspertem austriackim w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu powiatu koneckiego i kieleckiego, zorganizowanych przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze, dwudniowe warsztaty dotyczyły grantu „Model kształcenia dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich”, w ramach którego kształcenie praktyczne będzie odbywać się w obszarze zrównoważonego rozwoju energetycznego i zasobooszczędnego budownictwa. Eksperci, pod przewodnictwem dyrektorki szkoły, Pani Beaty Jakubowskiej, zwiedzili warsztaty szkolne i sale dydaktyczne, mieli też okazję przetestować eksponaty i prace konkursowe, przygotowane przez uczniów a docenione i nagrodzone przez ekspertów z dziedziny mechatroniki i odnawialnych źródeł energii, nie tylko w Polsce. W drugiej części wizyty eksperci spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w ramach realizowanego grantu testują nowy model kształcenia praktycznego i przyuczają do zawodu uczniów tej szkoły. Odwiedzili Firmę Handlowo-Usługową Romana Wróbla oraz P.W. Magra, specjalizujące się w branży elektrycznej i elektronicznej, FUH Hydro-Bud, gdzie młodzież uczy się montażu instalacji sanitarnych i hydraulicznych oraz Instal-Gaz, związaną z techniką grzewczą i ga zową. Wizytę w powiecie koneckim zakończyli zwiedzając farmę wiatrową w Miedzierzy w gminie Smyków, która dzięki dobrej współpracy szkoły z przedsiębiorcą, jest serwisowana również przy udziale uczniów.

Kolejne warsztaty poświęcone były grantowi: „Innowacyjny model kształcenia droga do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim”, który zakłada praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców z różnych branżach regionalnej gospodarki dla 90 uczniów. Podczas warsztatów eksperci mieli możliwość spotkać się ze Starostą Kieleckim Michałem Godowskim, Dyrektorami Szkół biorących udział w grancie: Haliną Kołodziejczyk – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,  Sławomirem Wójcikiem – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Teresą Pasowską – Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie. Eksperci mięli  również okazję podejrzeć młodzież w czasie realizacji zajęć praktycznych u przedsiębiorców, min. w firmie CAR BUD w Chmielniku, Defro Sp. z o.o. w Rudzie Strawczyńskiej, Autocentrum PATECKI w Kielcach oraz w Hotelu Tęczowy młyn w Kielcach.

Konsultacje warsztatowe, w których biorą udział grantobiorcy, eksperci austriaccy oraz lider projektu zostały zorganizowane w celu bezpośredniego przekazania wiedzy i doświadczeń zagranicznego partnera w kontekście dualnego systemu nauczania. Współpraca dotyczy m.in.: omówienia programów kształcenia w miejscu pracy, opracowania założeń formalnych między różnymi podmiotami  (szkoły/przedsiębiorca/instytucje pośredniczące), katalogu rekomendacji w kierunkach kształcenia uczniów oraz profilu działalności przedsiębiorcy i specyfiki lokalnej gospodarki.

Wartość projektu wynosi 17 808 774,50 zł. i jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020