Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

W dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze warsztaty dotyczyły grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach. W ramach grantu kształcenie praktyczne będzie odbywać się w zawodach: technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 29 uczniów objętych innowacyjnym modelem kształcenia praktycznego. Podczas dwudniowych warsztatów Eksperci z Austrii: Peter Maier i Rene Bischof spotkali się z Dyrekcją, nauczycielami zawodu oraz młodzieżą odbywającą zajęcia u przedsiębiorców. W Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Starachowicach zwiedzili warsztaty oraz sale dydaktyczne  Hotel Senator i Hotel Europa, w których młodzież odbywa zajęcia praktyczne. W ramach warsztatów Eksperci spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w ramach realizowanego grantu testują nowy model kształcenia praktycznego i przyuczają do zawodu uczniów. Odwiedzili Firmę Demax i Biuro Obsługi Inwestycji, gdzie mięli okazję podejrzeć młodzież biorącą udział w zajęciach praktycznych.

Kolejne dwudniowe warsztaty poświęcone były grantowi „Uczeń – zawodowiec”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Innowacyjny Model Kształcenia zakłada praktyczną naukę zawodu 61 uczniów u przedsiębiorców w różnych branżach regionalnej gospodarki. Pierwszego dnia Eksperci: Peter Maier i Rene Bischof, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z dyrekcją Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, nauczycielami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw z regionu: MESKO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, gdzie młodzież odbywa kształcenie praktyczne. Przedstawiciele szkoły zaprezentowali sale dydaktyczne, w których szkolą się uczniowie kierunków technik mechatronik i transportu kolejowego. Eksperci zwiedzili również Zakład Mechaniczno – Elektromechaniczny „ZAMEL” Andrzej Skorupka, który jest uznanym w kraju i na terenie Unii Europejskiej producentem części maszyn, narzędzi i oprzyrządowania dla takich branż przemysłu jak: zbrojeniowy, maszynowy, farmaceutyczny i budowlany. Młodzież odbywająca tam kształcenie praktyczne ma możliwość nauczyć się obróbki metali poprzez użycie odpowiednich technologii. Drugi dzień rozpoczął się wizytą w Przedsiębiorstwie Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce, która jest jedną z największych firm produkujących elementy prefabrykowane w Polsce. Eksperci zwiedzili znajdującą się na terenie zakładu halę produkcyjną o powierzchni 12 tyś. m2, a wśród pracowników firmy, mieli okazję zobaczyć również uczniów kierunku technik budownictwa, szkolących swoje umiejętności praktyczne na różnych etapach produkcji. Wizyta w Kielcach zakończyła się zorganizowanym w firmie spotkaniem z przedstawicielami kieleckich szkół tj. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Informatycznych oraz pracownikami przedsiębiorstw, w których uczniowie z poszczególnych kierunków nauczania odbywają kształcenie praktyczne: Firma „Pro-Agro” S.C. – technik architektury krajobrazu, EkoEnergia Polska
Sp. z o.o. – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Firma I-TEL Paweł Bąk – technik informatyk.

Wartość projektu wynosi 17 808 774,50 zł. i jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMIO INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

O INNOWACJACH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Z AUSTRIACKIMI EKSPERTAMI

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020