Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

Do końca marca 2019 roku, 55 pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, weźmie udział w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowych w ramach grantów przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego siedmiu instytucjom z regionu.

Zajęcia odbywają się w podziale na 4 grupy szkoleniowych według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 80 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Kurs pedagogiczny dla świętokrzyskich przedsiębiorców Kurs pedagogiczny dla świętokrzyskich przedsiębiorców Kurs pedagogiczny dla świętokrzyskich przedsiębiorców Kurs pedagogiczny dla świętokrzyskich przedsiębiorców Kurs pedagogiczny dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020