Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o zmianie siedziby Biura Projektu

Informacja o zmianie siedziby Biura Projektu

Informujemy, że uległ zmianie adres Oddziału Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który pełni funkcję Lidera projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Nowy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, parter

pokój 20b – tel. (41) 342-14-59

pokój 24 – tel. 342-18-98

pokój 25 – tel. 342-14-20

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020