Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o wynikach naboru prac do konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

Informacja o wynikach naboru prac do konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”

W dniu 31 października 2019 r. upłynął termin nadsyłania prac do konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” przez szkoły uczestniczące w projekcie „Innowacyjna edukacja – Nowe możliwości zawodowe”.

Komisja składająca się z członków Zespołu Projektowego Lidera projektu dokonała oceny wszystkich nadesłanych prac pod względem formalnym oraz ich podziału na kategorie zgodne
z inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Informacja o wynikach naboru prac do konkursu

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020