Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Inauguracja grantu dla szkół zawodowych w Starachowicach

28 września w Starachowicach odbyła się  konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego  liderem jest  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Gośćmi konferencji byli min. przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze Starachowic –  Wicestarosta Marek  Pawłowski, Członek Zarządu Monika Nowak, Członek Zarządu Andrzej Sendecki, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec, pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy: Barbara Jakubowska oraz Janusz Juszczyk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez Dyrektora CKP w Starachowicach, Małgorzatę Urban oraz Wicedyrektora Dorotę Lenart. Kolejnym punktem było wystąpienie Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorza Orawca. Przedstawił on szczegółowo cele projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” oraz poinformował o działaniach realizowanych w ramach tego projektu przez Urząd Marszałkowski.

Organizatorzy konferencji  przedstawili założenia realizowanego grantu pn. „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”,  zaprezentowali też przedsiębiorców, u których odbywać się będą przeniesione godziny kształcenia praktycznego – Hotel Europa i Hotel Senator, firma Demax oraz Biuro Obsługi Inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli też nauczyciele – opiekunowie praktyk i uczniowie – uczestnicy projektu oraz ich rodzice.  W zajęciach praktycznych u starachowickich przedsiębiorców wezmą uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ze Starachowic (z kierunku technik budownictwa).

Konferencja była  szansą na dyskusję  i poznanie opinii uczestników realizowanego grantu. Po jej zakończeniu uczniowie otrzymali wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Projekt „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV, Działanie 4.1 Innowacje.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego. Granty są udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw.

Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” Konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020