Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

III posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców

W dniu 4 września br. w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach odbyło się III Posiedzenie Platformy Współpracy Grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Tomasza Janusza Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który w trakcie swojej prezentacji, przedstawił informacje o bieżących i planowanych działaniach w ramach projektu.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zrealizowanych wskaźników w ramach kończącego się grantu pn. „Model Kształcenia Dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich”. W dalszej części spotkania przedstawicie pozostałych Grantobiorców podczas swoich prezentacji zapoznali uczestników ze stopniem zaawansowania prac przy realizacji grantów oraz zwrócili uwagę na problemy jakie pojawiły się w trakcie kolejnych etapów działań. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat korzystania z dostępnych  form wsparcia w zakresie specjalistycznego doradztwa edukacyjnego, przeprowadzonych kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców realizujących u siebie kształcenie praktyczne oraz możliwościach upowszechniania wdrażanych Modeli Kształcenia. Spotkanie zakończyła dyskusja nt. regulaminu  konkursu „Zawodowi Mistrzowie Innowacji” organizowanego przez grantodawcę dla wszystkich uczniów i uczennic biorących udział w realizowanych grantach.

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Uczestnicy III Posiedzenia Platformy Współpracy Grantobiorców

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020