Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 3 lipca br., w sali konferencyjnej hotelu Best Western w Kielcach, odbyło się  kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach pilotażowego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lidera projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jackiem Sułkiem, przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Dominika Tadla, zastępca dyrektora Departamentu EFS oraz pozostali członkowie Komitetu Sterującego – reprezentujący Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Wojewódzką Radę Rynku Pracy, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, grantobiorców, pracodawców oraz szkoły uczestniczące w projekcie.

W trakcie pierwszej prezentacji, przedstawionej przez Tomasza Janusza, zastępcę dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, przekazane zostały informacje o bieżących
i planowanych w ramach projektu działaniach.

Następnym punktem spotkania były wystąpienia przedstawicieli nowych Grantobiorców, wyłonionych w ramach II naboru grantów, czyli Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Agencji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach. Podczas swoich prezentacji zapoznali oni uczestników z działaniami zaplanowanymi w ramach swoich grantów.

W trakcie dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat bieżącej realizacji działań zaplanowanych w projekcie. Podjęto też wynikającą z dotychczasowych doświadczeń dyskusję, dotyczącą konieczności przyjęcia rozwiązań systemowych na poziomie krajowym, związanych z aktualizacją programów nauczania, organizacji i zakresu egzaminów zawodowych oraz zatrudniania nauczycieli zawodu w ramach dualnego systemu kształcenia.

 

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020