Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Granty złożone w ramach projektu pn. ”Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Dnia 2 marca 2018 roku zakończyła się rekrutacja Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że do Oddziału Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 8 specyfikacji innowacji, podlegających ocenie warunków formalnych.

Do oceny warunków merytorycznych przekazane zostało 7 Specyfikacji, które zostały pozytywnie ocenione formalnie:

  1. Tytuł grantu: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”

Grantobiorca:             Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

 

  1. Tytuł grantu: „KORPUS FACHOWCÓW – współpraca ekspertów dla

efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”

Grantobiorca:              Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Partnerzy:                   1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ŚCITT

  1. Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy
  2. Tytuł grantu: „Model kształcenia dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 1 w Końskich”

Grantobiorca:             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich

  1. Tytuł grantu: „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie  Opatowskim”

Grantobiorca:             Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie

Partnerzy:                   1. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

  1. Tytuł grantu: „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim”

Grantobiorca:             Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach

  1. Tytuł grantu: „UCZEŃ-ZAWODOWIEC”

Grantobiorca:             Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach

Partnerzy:                   1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ŚCITT

  1. Tytuł grantu: „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JPD DLA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK”

Grantobiorca:             Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020