Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

Aktualności

Projekt "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe"

Konkurs Serwisu Samorządowego PAP – Innowacyjny Samorząd

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU

Projekt innowacji społecznej pod nazwą „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), a partnerem Berufsförderungsinstitut Burgenland – instytut szkolenia zawodowego (BFI) z Austrii. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że zakończyła się realizacja projektu.

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” o numerze nr POWR.04.01.00-00-SW01/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż  projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zachowuje trwałość projektu:  od 17.03.2022 r. do 17.03.2027 r.

Projekt dotyczył podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020