Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 3. Partnerska wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do kształcenia zawodowego

I. Organizacja wizyty dla 10 os. w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnego podejścia do kształcenia

  • W dniach 5-8 czerwca br. odbyła się misja wyjazdowa do Austrii, w której udział wzięli Grantobiorcy w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” reprezentujący środowiska szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, NGO oraz administracji i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości z regionu świętokrzyskiego.

https://www.swietokrzyskie.pro/austriacki-system-szkolnictwa-zawodowego-przykladem-dla-swietokrzyskiego/

II. Organizacja konsultacji warsztatowych z grantobiorcami ekspertami

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020