Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

Do końca marca 2019 roku, 55 pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, weźmie udział w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowych w ramach grantów przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego siedmiu instytucjom z regionu.

Zajęcia odbywają się w podziale na 4 grupy szkoleniowych według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 80 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020