Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla 83 uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO.

Zapytanie ofertowe – odziez

Oferta wzór – odzież

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020