Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spotkania grantowe w powiatach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Głównym założeniem projektu jest wybór oraz realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Grantobiorcami mogą być zarówno szkoły zawodowe – technika, jak i JST jako organy prowadzące oraz centra kształcenia praktycznego, a także instytucje otoczenia biznesu. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Wszelkie koszty bezpośrednio związane z organizacją zajęć uczniów w firmach będą finansowane w ramach grantu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkania grantowe, na których przedstawione zostaną zasady aplikowania, wdrażania i zasady realizacji grantu.

Harmonogram spotkań grantowych w powiatach:

  • STASZOWSKIM– 5 marca – Staszów: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. J. Piłsudskiego 6, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: staszowski, buski, kazimierski.
  • JĘDRZEJOWSKIM – 7 marca – Jędrzejów: sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Armii Krajowej 9, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: jędrzejowski, pińczowski, włoszczowski.
  • KIELECKIM – 15 marca –  Kielce: sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiat  kielecki oraz m. Kielce.

Osoba do kontaktu: Barbara Jakubowska, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, nr tel. 41 306-70-16

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020