Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zadanie 2. Realizacja grantów – testowanie i wdrożenie innowacyjnego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

I. Zawarcie umów z Grantobiorcami, którzy realizować będą zadania mające na celu zwiększenie liczby godzin kształcenia praktycznego u pracodawcy do min. 40%:

  • 24 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Adam Jarubas podpisał z Grantobiorcami z regionu świętokrzyskiego Umowy o powierzenie grantów na prawie 9 mln złotych:

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/27108-prawie-9-milionow-zlotych-na-szkolenie-zawodowe-w-regionie.html

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/umowy-o-powierzenie-grantow-podpisane/

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020