Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spotkanie platformy współpracy grantobiorców

W dniu 9 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się  posiedzenie platformy współpracy grantobiorców, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

 

Spotkanie rozpoczął Starosta Kielecki Michał Godowski, a moderował Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o bieżących i planowanych w ramach projektu działaniach.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia grantobiorców, którzy przedstawili stopień zaawansowania prac przy realizacji grantów oraz ewentualne problemy jakie się pojawiły w trakcie realizacji.

Michał Molenda omówił szczegółowo zakres zaawansowania realizacji grantu Starostwa Powiatowego pn. „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego
w Powiecie Kieleckim”, Dyrektor Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Anna Kaczor Małecka podczas swojej prezentacji zwróciła uwagę na szczególną współpracę uczniów, pracodawców i szkół podczas realizacji grantu pn. „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”. W dyskusji kolejno głos zabrała Dorota Lenart wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Magdalena Fudala Dyrektor Stowarzyszenia „Forum Pracodawców”, Beata Jakubowska Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich, Justyna Szafraniec z Zespołu Szkół im,. Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie oraz Monika Skowron z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Spotkanie miało  na celu pozyskanie informacji, wiedzy i wzajemnego wsparcia merytorycznego przy realizacji grantów przyznanych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020